Pepijn van Egmond - Kandidaat-notaris

Pepijn van Egmond
Naam
: Pepijn van Egmond (1985)

Opleiding
: Notarieel Recht 

Beroep: Kandidaat-notaris bij Civilence

Jaar van afstuderen: 2012


Notarieel recht
Nadat Pepijn van Egmond het eerste studiejaar Rechtsgeleerdheid erop had zitten, besloot hij om verder te gaan met de opleiding Notarieel recht. De kleinschalige opleiding en de nadruk op privaatrechtelijke en fiscale vakken als erfrecht en huwelijksvermogensrecht, trokken hem het meest aan. “Van deze vakken kun je tenminste al meteen een voorstelling maken. En doordat je met circa 25 studenten de notariële colleges volgt, wordt het al snel een hechte groep.”

Tijdens het afronden van zijn master is Pepijn benaderd door het notariskantoor Civilence om aan de slag te gaan als kandidaat-notaris. Aangezien hij nog niet was afgestudeerd,  begon hij hier parttime als paralegal. Na zijn afstuderen trad hij meteen in dienst als kandidaat-notaris. Hij werkt hier nog steeds.  

“Indien je voor notarieel recht kiest, spreekt het volgens mij bijna voor zich dat je in het notariaat gaat werken en begint als kandidaat-notaris. Er zijn maar weinig mensen die ik ken die iets anders zijn gaan doen. In de eerste drie jaar als kandidaat-notaris volg je een beroepsopleiding. Dit betekent dat je naast je werk één of twee keer in de maand een opleidingsdag hebt. De opleiding ligt in het verlengde van de universitaire notariële opleiding, maar is praktijkgerichter. Door middel van diverse casu behandel je verschillende rechtsgebieden. Bovendien krijg je ook nuttige en leerzame vakken als Communicatieve Vaardigheden, Beroepshouding en Ethiek. Nadat je de beroepsopleiding naar behoren hebt afgerond en minimaal zes jaar praktijkervaring hebt opgedaan, kun je worden benoemd tot notaris.”

Baan door netwerk, netwerk door nevenactiviteiten  
Het notariskantoor Civilence is een in ondernemingsrecht gespecialiseerd notariskantoor. Het kantoor houdt zich voornamelijk bezig met herstructureringen, fusies en overnames, maar behandelt ook kleinere zaken, zoals het oprichten van een BV. Pepijn heeft als kandidaat-notaris veel besprekingen met (adviseurs van) cliënten en stelt de (notariële) stukken op. “Door de kleinschaligheid van het kantoor behandel je een zaak van A tot Z. Dit maakt het erg leerzaam.”

Pepijn heeft zijn baan te danken aan het netwerk dat hij tijdens zijn studie heeft opgebouwd. Hij heeft veel contacten opgedaan tijdens het lopen van een stage, het werken als juridisch assistent en door een actief lidmaatschap van de notariële studievereniging V.I.V.A. Pepijn was voorzitter van deze studievereniging en van een stichting die het Landelijk Notarieel Studentencongres in 2010 organiseerde. “Uiteraard doe je tijdens een bestuursjaar organisatorische en bestuurlijke vaardigheden op, maar daarnaast heeft het ook een positieve invloed op je sociale vaardigheden. Niet alleen in het bestuur onderling, maar ook met studenten, sponsors en besturen van andere verenigingen.” En die sociale vaardigheden, zo benadrukt Pepijn, is precies wat een afgestudeerd jurist –uiteraard naast een stel goede hersenen – dient te bezitten. “De meeste mensen vergeten nog wel eens dat je als jurist midden in de maatschappij staat en dus veel met mensen te maken krijgt.”

Bovendien is een bijkomend voordeel dat een bestuursjaar ook goed staat op je cv. Want met alleen een goede cijferlijst komt je er niet meer in het notariaat, aldus Pepijn. “Denk verder dan alleen de studie. Juist in deze tijd is het belangrijk om extracurriculaire activiteiten te doen om jezelf te ontwikkelen en interessanter te maken op de arbeidsmarkt. Maar let wel: als het vinden van een baan niet meteen lukt, geef dan niet op. Dat het kantoor van je eerste keuze nu een vacaturestop heeft, betekent niet dat er meteen geen leuke andere kantoren/banen in het notariaat zijn!”