Bente Bruijnzeel - Estate planner

Bente Bruijnzeel
Naam
: Bente Bruijnzeel (1985)

Opleiding: Notarieel recht en Fiscaal recht

Beroep: Estate planner bij Schut & Bruggink Estate Planners

Jaar van afstuderen: 2009 (Notarieel recht) en 2011 (Fiscaal recht)


Notarieel en Fiscaal Recht: een goede combinatie

Bente Bruijnzeel studeerde Notarieel Recht en daarna volgde ze nog een tweede master, Fiscaal Recht. Beide masters sloten volgens haar goed op elkaar aan. Ze heeft de master Fiscaal Recht altijd als een aanvulling op Notarieel Recht gezien. In haar huidige baan als Estate planner komen beide masters goed van pas.

Ze had altijd gedacht dat ze na haar studie als kandidaat-notaris aan het werk zou gaan. Mede door de financiële crisis liep het echter anders. Uiteindelijk is ze terechtgekomen in de estate planning, het vakgebied dat ze tijdens haar master Notarieel Recht eigenlijk ook al het leukste vond.“Het vak Estate Planning heeft mij geïnspireerd om een stage te lopen en uiteindelijk ben ik ook door dit vak in mijn huidige baan terecht gekomen.”

Bente liep twee stages bij twee grote Zuidaskantoren. “Het lopen van stages en het werken naast de studie is in mijn beleving het belangrijkst geweest. De studie is goed, maar het gaat uiteindelijk om de toepassing van kennis. Hoe filter je een rechtsvraag van een cliënt uit informatie? Waar kun je snel informatie vinden? Hoe werk je onder de druk van het urenschrijven? Hoe schrijf je een goed advies? Allemaal zaken die je alleen kunt leren door de praktijk in te gaan. Ik adviseer dan ook iedereen stage te lopen en een juridische bijbaan te zoeken.” Na de master Fiscaal Recht begon Bente haar loopbaan in de fiscale adviespraktijk. Ze vond redelijk snel een baan als junior belastingadviseur. Na verloop van tijd merkte ze echter dat ze ‘het notariële’ miste. Estate planning was daarom voor haar de uitkomst. “Het is een combinatie van het juridische en fiscale. Alle aspecten komen aan bod.”

Estate planning in de praktijk
Op dit moment werkt ze sinds een halfjaar als estate planner bij Schut & Bruggink Estate Planners in Haarlem. Dit is een klein, maar zeer specialistisch kantoor, vertelt Bente. De lijnen zijn kort doordat ze met een kleine groep zijn en er vindt veel onderling overleg plaats. “Als junior word je meteen overal bij betrokken. Er worden inhoudelijk sterke adviezen uitgebracht. De betrokkenheid bij de klanten is groot. Het is een inspirerende en leerzame werkomgeving.”

Maar wat doet ze precies? Bente schrijft estate planningsadviezen. Hierbij komen onder andere huwelijkse voorwaarden, testamenten, schenk- en erfbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling voorbij. Maar ook financiële planning is een belangrijk aspect. Als estate planner adviseer je over het overdragen van vermogen naar een volgende generatie. Hoe kan dit juridisch en fiscaal zo optimaal mogelijk plaatsvinden? Ze bespreekt de lopende zaken met haar leidinggevende. Aan de hand hiervan werkt ze adviezen uit. Soms mag ze ook besprekingen met cliënten bijwonen. Verder is er een keer per week een vaktechnisch overleg waar belangrijke artikelen en gerechtelijke uitspraken worden besproken.

Wat haar aanspreekt in haar beroep is dat de adviezen waaraan ze werkt zeer inhoudelijk en concreet zijn. “We geven de klant een duidelijk antwoord op vragen. Er komen ontzettend veel aspecten van het recht bij kijken. Het is leuk om dit in begrijpelijke taal in een advies te verwerken. Minder leuk is het urenschrijven, maar dit geldt denk ik voor iedere jurist.”

Crisis? Blijf solliciteren!
Bente wijst studenten op het belang van een goede sollicitatiebrief en het voeren van sollicitatiegesprekken. “Je hebt op dit moment waarschijnlijk niet binnen een maand een baan en het is goed om meerdere sollicitatiegesprekken te voeren. Al is het maar ter oefening. Oefen ook alvast assessments, want die worden door veel bedrijven gebruikt in de sollicitatieprocedure.”

Over tien jaar ziet ze zichzelf nog steeds als estate planner, maar dan met tien jaar meer ervaring. Het lijkt haar ook leuk om te promoveren op een estate planningsonderwerp. Wellicht is haar dat over tien jaar gelukt!