Promovendi


Amsterdams centrum voor familierecht (ACFL)

 • Whitney de Haan 
  An intervention-based diagnostic instrument for assessing parenting potential in child protection cases
 • Anne Smit
  Allegations of Sexual Abuse of Children in Divorce Procedures: Towards Evidence-Based Guidelines
Boundaries of Law
 • Lianne Boer
  The new normalcy. Cyber war and the changing nature of (the laws of) war
 • Lisette ten Haaf
  Deciding for the Future Child: May Law Determine Which Life Is Worth Living?
 • Laura Henderson
  The Discourse of Exception. How to Justify Extreme Measures in Politics and Law?
 • Magdalena Jozwiak
  Balancing freedom of speech and privacy in the context of social media: the European perspective
 • Dion Kramer
  The Judicial Europeanisation of the Dutch Welfare System in a Comparative Context
   
 • Sofia Stolk
  International Criminal Trials as Theatrical Performances
 • Tijmen Wisman
  Right to silence in the internet of things

Empirie en Norm bij Delinquent Gedrag en Strafrechtelijke Handhaving

 • Annika van Baar
  Betrokkenheid van bedrijven bij internationale misdrijven/ Corporate involvement in international crimes
 • Elsemiek Deug
  Betrouwbare waarheidsvinding door scenariotheorie
 • Fanny de Graaf
  Modaliteiten van meervoudige aansprakelijkheid in het strafrecht
 • Linda Kesteloo
  Proofing witness reliability
 • Lily Rueda Guzman
  Sanctions under the ICC's Principle of Complementarity
 • Eva Whitehead
  De weigeraars – Een onderzoek naar militaire rekruten die een bevel om internationale misdrijven te begaan negeren.
 • Khalid van Willigenburg 
  Casuïstiek van het materiële strafrecht  

Migratierecht

 • Bahjia Aarrass
  Fundamentele rechten en het migratierecht. Een onderzoek naar de rol van andere mensenrechtennormen (dan family life en asiel) in het Nederlandse vreemdelingenrecht. 
 • Younous Arbaoui
  Family related claims of asylum seekers and refugees in human rights law. 1990-2015
 • Karen Geertsema
  De indringendheid van de rechterlijke toetsing in het bestuursrecht. (Onderzoek naar de verhouding tussen rechter en bestuur in het migratie- en milieurecht.)
 • Hannah Helmink
  Bestuursrechten en bestuur: het trechtermodel.
 • Nadia Ismaili
  Cross-border parent-Child Relations in Current Law. 2005-2015
 • Tamara Last
  Migrant Mortality and Border Control in the Mediterranean
 • Johanne Søndergaard
  Migration law between national family norms and EU harmonization
 • Martijn Stronks
  Time and identity. An interdisciplinary analysis of the relation between time and identity in the context of family migration 

A-LAB

 • Maud van Bavel
  Informal and formal guardianship in the neighbourhood context
 • Joris Beijers
  Gezinsinvloeden op criminele carrières
 • Madelijne Gorsira
  Corruptie; Ontoelaatbare publiek-private samenwerking
 • Rinke de Jong
  The long-term sequelae of child sexual abuse
 • Elanie Rodermond
  Why do women stop offending? Uncovering the mechanisms underlying female desistance

Public Contracts: Law & Governance  

 • Anja van den Borne
  Pre-contractuele informatieplichten bij aanbesteden. Een onderzoek naar de werking van verbintenisrechtelijke pre-contractuele onderzoek- en mededelingsplichten bij gereguleerde aanbestedingen.
 • Anna Kapteijn
  Risicoverdeling in DBFM(O)-contracten
 • Songül Mutluer
  Overheidsaanbestedingen: hoe te verbeteren ten behoeve van het sociale welzijn. Een rechtseconomische analyse.

Maatschappelijke organisaties, ondernemingen en het recht

 • Frederik Boulogne
  Shortcomings in the EU Merger Directive
 • Jolanda van den Brink
  De toepassing van het verzekeringsrecht (titel 7.17 BW) op de uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 jº 23 Pensioenwet
 • Niels de Bruijn
  Aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken in de vroegmoderne (16e-18e eeuw) rechtsleer
 • Alexandra Duarte Correia
  Sustainability Reporting in Capital Markets: A Black Box
 • Hjalmar Duin
  Stichting en last als doelvermogen, vergeleken met trust en Treuhand
 • Wessel Geursen
  Wat is de territoriale werking van het Europees recht, in het bijzonder met betrekking tot het Europese fiscale recht van toepassing op ondernemingen?
 • Lucas de Heer
  Beyond double taxation, tax treaties in the context of no and low tax jurisdictions
 • Koen de Roo
  The management of private law legal entities
 • Michelle Tomeij
  De belemmeringen voor deelneming in en uitvoering van pensioenregelingen in grensoverschrijdende situaties 
 • Ivor Witte
  Toezicht en taakafbakening.