Nieuwe prudentiële regels voor beleggingsondernemingen goede eerste stap, maar ruimte voor verbeteringen

05/27/2021

13.45

Online

Prudential regulation of investment firms in the European Union

B.J. Nieuwenhuijzen

prof.dr. E.P.M. Joosen, prof.mr. C.W.M. Lieverse

Faculty of Law

Law

PhD conferral

Eind juni treedt het nieuwe Europese prudentiële raamwerk voor beleggingsondernemingen in werking. Het nieuwe raamwerk is volgens jurist Bas-Jan Nieuwenhuijzen een stap in de goede richting. Zijn promotieonderzoek toont echter aan dat er ook nog ruimte voor verbetering is.

Het prudentieel toezicht is gericht op het waarborgen van een stabiel financieel stelsel door de naleving te bevorderen van de regels met betrekking tot de soliditeit van de afzonderlijke financiële ondernemingen. 

Uit Nieuwenhuijzens onderzoekt blijkt dat het nieuwe regime niet alle risico’s die beleggingsondernemingen kunnen lopen, adequaat afdekt. Daarnaast concludeert hij dat de wijze waarop het nieuwe regime systeemrelevantie van beleggingsondernemingen meet, niet zal resulteren in het identificeren van beleggingsondernemingen die daadwerkelijk systeemrelevant zijn. In zijn onderzoek stelt Nieuwenhuijzen aanpassingen voor waarmee het risicoprofiel van beleggingsondernemingen systematisch kan worden ingeschat.

Nieuwenhuijzen levert een bijdrage aan de kennis over prudentiële risico’s van beleggingsondernemingen, waarover tot op heden nog relatief weinig onderzoek over beschikbaar is. Hij stelt daarnaast concrete aanpassingen voor op het nieuwe wettelijk kader voor beleggingsondernemingen, dat eind juni in werking treedt en daarmee 3.000 Europese ondernemingen zal raken.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA