Laarman, B.S. (Berber)This page has been moved. You are being redirected.

Berber Laarman
+31 20 59 85405
3a-46
b.s.laarman@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Lecturer/researcher

Curriculum vitae

Berber Laarman participates in the Amsterdam Centre for Comprehensive Law (ACCL). Her research focuses on openness after incidents in healthcare.

Educational activities

Liability law
Bachelor thesis

Main publications

  • Laarman, B.S., Van, A.J., Akkermans, A.J. Perspectieven op het Instituut Asbestslachtoffers. BJU: 2016
  • Laarman, B.S., e.a. OPEN: open en eerlijke omgeving na klachten en incidenten in het ziekenhuis, schriftelijk verslag van project OPEN. NIVEL, Utrecht: 2016
  • Laarman, B.S. Ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen... Art. 7:658 BW en de zorg voor de medisch specialist. VR 2/2014

All VU Amsterdam publications, via METIS

Postal address
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculty of Law
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Ancillary activities

Last changes Ancillary activities: Amsterdam 27 januari 2017