Bas de WildeThis page has been moved. You are being redirected.

+31 20 59 86233
3a-34
b.de.wilde@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( strafrecht )
lecturer


Curriculum vitae
Bas de Wilde studied Law at Leiden University, specializing in constitutional and administrative law. He also studied pschology in Leiden and clarinet at the Royal School of Music in The Hague (both only one year). His first permanent employer was Kluwer, publisher of legal information. In 2001 he became a lecturer of criminal law at VU University Amsterdam. He worked for a short periode of time as a deputy clerk of the court at the District Court of Amsterdam.

Educational activities
He is coördinator of the subjects Beginselen strafrecht (Introduction to Criminal Law) and Capita selecta strafrecht (Selected topics of criminal law) and is coördinator of the Bachelorthesis for the section Criminal Law. He is involved in post-academic education, more specifically regarding criminal evidence and substantive criminal law. Together with Mathieu Kronenberg he wrote the textbook ‘Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht’ which will have a fifth edition in 2012. He is secretary of the Programme Committee for Law and Notarial law.

Research activities
Bas de Wilde conducts research in the programme Empirical and Normative Studies. He pubishes mainly in the field of criminal evidence. His PhD-research is connected with the right to examine witnesses. (promotores: prof.mr. M.J. Borgers and prof.mr. J.W. Fokkens).

Expertise
Criminal evidence; human rights and criminal law

Main publications
  • 'Het arrest Al-Khawaja & Tahery: het ondervragingsrecht uitgekleed?', DD 2012, p. 274-289.
  • ‘Compensatie voor het uitblijven van een gelegenheid om een minderjarig slachtoffer als getuige te ondervragen’, NJCM-Bulletin 2009, p. 495-511.
  • ‘Schakelconstructies in bewijsmotiveringen’, DD 2009, p. 563-588.
  • ‘Bewijsminimumregels als waarborgen voor de waarheidsvinding in strafzaken?’, in: J.H. Crijns, P.P.J. van der Meij & J.M. ten Voorde (red.), De waarde van waarheid. Opstellen over waarheid en waarheidsvinding in het strafrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgever 2008, p. 269-294.
All VU University Amsterdam-publications, via Metis.

Postal address
VU University Amsterdam
Faculty of Law
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam