Peter van der Laan

+31 20 59 83942
0a-41, 0a-41
p.h.vander.laan@vu.nl
externe organisaties ( nscr ), faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( bureau van de faculteit )
Professor


Postal address
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Extraordinary chair

Reclassering