Hornman mr. dr., M.J. (Mark)This page has been moved. You are being redirected.

Assistant professor

Curriculum vitae
Mark Hornman (1982) holds an LL.M. in Criminal Law from the Radboud University in Nijmegen. In July 2016 he joined the Department of Criminal Law and Criminology of VU University as an assistant professor. Previously, he was a lecturer and a Ph.D. candidate at the Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology of Utrecht University. During this period, he was also associated with the Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall). In June 2016 he defended his doctoral thesis, entitled “De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden van ondernemingen. Een beschouwing vanuit multidimensionaal perspectief” [translation: Criminal Liability of Corporate Executives. A Multidimensional Approach (with a summary in English)] at Utrecht University.

Educational activities
Mark teaches in the courses Verdieping strafrecht I & II. He also supervises master theses.

Research activities
Mark participates in the research programme Empirical and Normative Studies of Criminal Behaviour and Criminal Law Enforcement. His research focuses on the liability of corporations and groups of corporations and their leading officials.

Expertise
Substantive criminal law, criminal procedural law, regulatory law, corporate criminal liability, criminal liability of corporate executives, vicarious liability, respondeat superior, white-collar crime, corporate/organisational crime and deviance, organisational fault, regulatory enforcement, organisational theory, contingency theory, 'Tatherrschaft'.

Main publications

  • M.J. Hornman, De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden van ondernemingen. Een beschouwing vanuit multidimensionaal perspectief (diss. UU), Den Haag: Boom juridisch 2016.
  • M.J. Hornman, ‘Feitelijk leidinggeven. Hoe een weinig vernieuwend arrest toch veel nieuws kan brengen; een kritische beschouwing’, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving 2016 (3), p. 128-139.
  • M.J. Hornman en E. Sikkema, ‘Corporate intent: in search for a theoretical foundation for corporate mens rea’, in: F. de Jong e.a. (red.), Overarching views of delinquency and deviancy; Rethinking the legacy of the Utrecht School, Den Haag: Eleven International Publishing, 2015, p. 287-309.
  • M.J. Hornman, ‘Verschuiving van verantwoordelijkheden: ontwikkelingen in de onderlinge verhouding tussen de rechtspersoon en zijn leidinggevenden’, in: F. de Jong en R.S.B. Kool (red.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen, Den Haag: Boom Lemma uitgevers 2012, p. 117-137.
  • M.J. Hornman, ‘Concretisering van redelijke toerekening; invulling van de Drijfmestcriteria in de feitenrechtspraak’, Delikt en Delinkwent 2010 (3), p. 370-401.

All VU University Amsterdam-publications, via Metis.

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam