Home > Onderwijs > Onderwijsvisie

Studeren aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
VU is verder kijken.
De Vrije Universiteit wil studenten niet alleen aan een diploma helpen, de VU wil mensen opleiden tot geëngageerde en gewetensvol opererende academici die voortdurend grenzen verkennen en weten te verleggen. Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid doen wij dat met drie bacheloropleidingen: Criminologie, Notarieel recht en Rechtsgeleerdheid.

Studeren aan de VU

Aan de VU zijn we doordrongen van onze academische en maatschappelijke opdracht. Een universiteit leidt studenten niet primair op voor de arbeidsmarkt, maar voor de maatschappij, voor hun maatschappij. De komende decennia zullen we meer dan ooit voor ingrijpende en uitdagende keuzes komen te staan; keuzes die verband houden met maatschappelijke ontwikkelingen als de financiële crisis, veranderingen in de verzorgingsstaat en globalisering. Als universiteit willen wij studenten bekwamen tot het weldoordacht maken van die keuzes.
 
Onderwijs & Onderzoek 
Het onderwijs en onderzoek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU kenmerkt zich door het zoeken naar verbinding met de samenleving met aandacht voor de fundamenten van het recht. Binnen de opleidingen Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht wordt het recht niet alleen bezien als een systeem van regels dat de samenleving ordent, maar ook als studieobject op zichzelf. Vragen als “In hoeverre is het recht een machtsinstrument?” en “Wat bedoelen we met ‘rechtvaardigheid’?”, komen tijdens de studie aan bod. Binnen de opleiding Criminologie leren studenten het begrip criminaliteit multi- en interdisciplinair te benaderen; vanuit een juridische, sociologische, psychologische en pedagogische invalshoek. Het onderwijs wordt gegeven door bevlogen docenten, zoveel mogelijk in kleine groepen. In het onderwijs wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met het facultaire onderzoek en actuele vraagstukken.

Studeren is meer dan  het volgen van onderwijs
In het eerste bachelorjaar maken studenten kennis met academisch onderwijs en worden daarbij intensief begeleid door docenten, mentoren en tutoren. In het tweede en derde bachelorjaar wordt van studenten verwacht dat zij steeds zelfstandiger studeren. Studenten en docenten vormen een gemeenschap. Dit komt onder andere tot uiting in betrokkenheid van docenten bij facultaire studieverenigingen en tijdens debatbijeenkomsten en publiekscolleges over actuele thema’s waaraan studenten en docenten deelnemen.

Ambitie & excellentie 
Ambitie wordt beloond en excellentie wordt bevorderd. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid stimuleert ambitie bij alle studenten en hoopt hiermee studenten te activeren en te interesseren in een rechtsgeleerde of criminologische carrière. Studenten die meer willen en kunnen, krijgen ruime kansen zich te ontplooien via verdiepende werkgroepen en excellentietrajecten. Naast een Honoursprogramma dat universitair-breed wordt aangeboden en waar studenten van verschillende faculteiten aan deelnemen, ontwikkelt de faculteit zelf initiatieven om studenten meer uitdaging te bieden. Studenten krijgen bijvoorbeeld de kans om onder supervisie van beeldbepalende hoogleraren en bekende personen uit de rechtspraktijk hun kennis te verdiepen. Voor criminologiestudenten biedt de faculteit de mogelijkheid te participeren in het unieke project 'Gerede twijfel' waar onder leiding van de bekende rechtspsycholoog Peter van Koppen rechterlijke dwalingen worden onderzocht.

Kortom, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verwelkomt graag gemotiveerde en gedreven studenten die op zoek zijn naar een prettige en uitdagende studieomgeving met goede begeleiding!  

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl