Home > Onderwijs > Minoren en bijvakken

Minoren en bijvakken Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU

Studenten van de faculteit der Rechtsgeleerdheid vinden op VUnet alle informatie over de invulling van hun minorruimte.

Ben je student, maar studeer je niet aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU en wil je een minor of een bijvak volgen, dan vind je hieronder hoe je dit kunt regelen. Het is mogelijk een minor Forensische Criminologie, een minorprofiel Rechtsgeleerdheid of bijvakken te volgen.

Uitleg van de gebruikte termen

Een minor is een ruimte in je studieprogramma die je mag invullen met geselecteerde minorvakken. Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kunnen studenten van binnen en buiten de VU de minor Forensische Criminologie en de minor Transnational Law and Society volgen. Studenten van buiten de VU kunnen ook een aantal andere minorprofielen volgen, mits ze aan de ingangseisen voldoen.

VU-studenten van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid kunnen hun vrije minorruimte invullen met een minorprofiel. Elk minorprofiel heeft 15 studiepunten. Om de minorruimte van 30 studiepunten volledig in te vullen dien je dus twee minorprofielen te kiezen.

Ook kunnen studenten hun vrije minorruimte invullen door vakken in het buitenland te doen, of door een minor buiten de opleiding (zoals de minor Forensische Criminologie) of buiten de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te doen.

Een bijvak is een los vak dat studenten van andere faculteiten of universiteiten aan de VU kunnen volgen. Ook kunnen VU-studenten een bijvak aan een andere faculteit of universiteit volgen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl