Wetboek 

Naast PO-cursussen bieden wij een aantal specialisatie leergangen aan. Deze leergangen bestaan uit meerdere cursusbijeenkomsten en bieden juristen die in de praktijk werken, een echte verdieping op specifieke vakterreinen. De leergangen zijn praktijkgericht en worden gegeven door een selecte groep van interne en externe docenten. Ons doel is om het aantal leergangen elk jaar uit te breiden en aan te sluiten bij de verzoeken uit de praktijk.

Aanbod 2017  

Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopersLeergang Aanbestedingsrecht voor inkopers  VOLTEKEND
Eerst volgende leergang start september, inschrijven is al mogelijk.
(start 27 september 2017)
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristenLeergang Aanbestedingsrecht voor juristen  Gaat zeker door! Nog enkele plaatsen vrij.
(start 6 maart 2017)
Leergang ArbeidsrechtLeergang Arbeidsrechtvernieuwde cursus/opleiding 
(start januari 2018)
Leergang Decentrale VerordeningenLeergang Decentrale verordeningen        
(start november 2017)
LG financieel economisch strafrechtLeergang Financieel-economisch strafrecht  
(start september 2017)
Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrechtLeergang Fiscaal Pensioenrecht
(wordt aangeboden in najaar 2017)
Banner leergang grondslagen venootschaps ondernemingsrechtLeergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start 16 mei 2017)
Opleiding Intellectueel eigendom
Leergang Intellectueel Eigendomsrechtnieuwe opleiding  Gaat zeker door, nog enkele plaatsen vrij!
(start 6 maart 2017)
Leergang Mergers & AcquisitionsLeergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills  Gaat zeker door!
(start 6 april 2017)
Leergang Onderwijsrecht
Leergang Onderwijsrecht 
(start oktober 2017)
Leergang PensioenrechtLeergang Pensioenrechtvernieuwde cursus/opleiding
(start september 2017)
Leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overhedenLeergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden
(start oktober 2017) 
Leergang strafrechtelijk bewijsrechtLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start 7 maart 2017)  Gaat zeker door!
Gelijk gesteld met de profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk.
        
Leergang strategische juristen
Leergang Strategische juristen voor gemeentejuristen
(start 30 maart 2017)
Leergang VerbintenissenrechtLeergang Verbintenissenrecht
(start 16 mei 2017)
Leergang verdieping contractenrechtLeergang Verdieping contractenrecht
(start oktober 2017) empty
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl