Home > Maatschappelijke impact > International Law Clinic
International Law Clinic

International Law Clinic

Bij de International Law Clinic (ILC) geven studenten juridisch advies over internationale conflicten wereldwijd. Zij doen onderzoek voor cliënten (staten en civil society-organisaties in conflictsituaties en post-conflictsituaties) en schrijven juridische memoranda en beleidsadviezen.

De clinic is een mastervak uit de opleiding International Crimes and Criminology. Studenten die deelnemen aan de clinic werken als research associate voor de Public International Law & Policy Group (PILPG). PILPG is een internationale NGO die pro bono juridische ondersteuning geeft aan staten en andere belanghebbenden in (post-)conflictsituaties. In 2005 werd PILPG genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.


Korte impressie van het werk van de International Law Clinic

In de afgelopen jaren werkten VU-studenten onder andere mee aan deze projecten van de Nederlandse afdeling van de PILPG:

  • Schrijven van beleidsadviezen over mensenrechten en gender mainstreaming voor de regering van Indonesië
  • Verzorgen van trainingen aan 25 hoge rechters en aanklagers uit Libië, Tunesië, Jordanië en Marokko en verschillende Balkanlanden
  • Voorbereiden van nationale en internationale procedures tegen de regering van Ivoorkust voor misdaden tegen de mensheid
  • Schrijven van memoranda over juridische aspecten van de piraterijbestrijding, in opdracht van staten en Interpol
  • Meeschrijven aan de Human Rights Handbook ter praktische begeleiding voor het indienen van klachten van mensenrechtenschendingen
  • Schrijven van een Amicus Curiaebrief voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in de Katyn Massacre Case

Universitair docent Marieke de Hoon betrekt studenten bij deze juridische vraagstukken.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl