Home > Career Office > Over Career Office

Missie

De centrale doelstelling van het Career Office is om de verbinding tussen student en arbeidsmarkt te optimaliseren. Dit betekent concreet: het creëren en opbouwen van partnerships. Deze partnerships worden opgebouwd met zowel het beroepsveld, de studenten als de faculteit. Binnen het beroepsveld en de studentenpopulatie richt het Career Office zich op de kwalitatief hoogwaardige spelers vanuit de kernwaarden die aan het Career Office ten grondslag liggen, waarin ‘professionaliteit’ en ‘kwaliteit’ een belangrijke plaats innemen.

Team

Inge SaatInge Saat werkt sinds 2014 bij het Career Office. Daarvoor heeft zij o.a. gewerkt bij het Openbaar Ministerie, en USG Legal. Na haar afstuderen in 2004 (Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht) heeft ze stage gelopen bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. In 2015 heeft Inge de leergang Loopbaanadviseur/Coach afgerond bij Schouten & Nelissen.

LinkedIn Inge SaatMarleen OpwijrdaMarleen Opwijrda werkt sinds september 2015 bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, eerst als studieadviseur en sinds 2016 als studieloopbaanadviseur bij het Career Office. Ze is in 2004 afgestudeerd in Nederlands recht en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vervolgens heeft zij o.a. gewerkt bij Kennedy Van der Laan en bij ABN AMRO, waar zij verschillende functies heeft bekleed. In die periode is zij ook begonnen met de opleiding Psychologie aan de aan de Open Universiteit, die zij eind 2014 heeft afgerond.

LinkedIn Marleen Opwijrda

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Career Office

spamfuik@vu.nl